ΜΕΡΟΣΙαλυσός, Ρόδος

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ Ζεύγη ΟΠΕΝ 100 | Μεικτά Ζεύγη 43 | Ομάδες ΟΠΕΝ 82

ΝΙΚΗΤΕΣ
Ζεύγη ΟΠΕΝ 1KAPUSUZ Y. - ALTINDAĞ A.
2 FRUSCOLON-VERSACE A.
3KOUKOUSELIS Α - KONTOMITROS K.

Μεικτά Ζεύγη 1MOLLE L. - TER LAARE M
2HADDAD W. - STAMATOV J.
3 VROUSTIS V. - BAMERHEZ M.

Όμάδες ΌΠΕΝ 1SAKR M, CIESLAK, FILIPOWITCZ, MARTENS K,SAKR M,PSZCZOLA
2 ΕΙΝΤΙ Μ,BESSIS T, BESSIS M, DUBOIN G
3BERKTAS,MOLLE L, TER LAARE M,TARHAN

Bridge Festival Rhodes 2016 01
Bridge Festival Rhodes 2016 02
Bridge Festival Rhodes 2016 03
Bridge Festival Rhodes 2016 04
Bridge Festival Rhodes 2016 05
Bridge Festival Rhodes 2016 06
Bridge Festival Rhodes 2016 07
Bridge Festival Rhodes 2016 08
Bridge Festival Rhodes 2016 09
Bridge Festival Rhodes 2016 10
Bridge Festival Rhodes 2016 11
Bridge Festival Rhodes 2016 12
Bridge Festival Rhodes 2016 13
Bridge Festival Rhodes 2016 14
Bridge Festival Rhodes 2016 15
Bridge Festival Rhodes 2016 16
Bridge Festival Rhodes 2016 17
Bridge Festival Rhodes 2016 18
Bridge Festival Rhodes 2016 19
Bridge Festival Rhodes 2016 20
Bridge Festival Rhodes 2016 21
Bridge Festival Rhodes 2016 22
Bridge Festival Rhodes 2016 23
Bridge Festival Rhodes 2016 24