ΜΕΡΟΣ Ιαλυσός, Ρόδος

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΖεύγη ΟΠΕΝ 106 | Μεικτά Ζεύγη 72 | Ομάδες ΟΠΕΝ 39

ΝΙΚΗΤΕΣ
Ζεύγη ΟΠΕΝ 1 ΕΙΝΤΙ ΜΣ - ΒΡΟΥΣΤΗΣ Β
2 SAYLIK R - KERCEK A
3 RIMSTEDT M - RIMSTEDT O

Μικτά Ζεύγη gold FROULANO S - HESKIE T
2 HAYMAN J - RIMSTEDT O
3 ΚΑΝΝΑΒΟΣ Π - ΚΟΥΡΟΓΕΝΗ Α

Ομάδες 1 HACKETT J, HYDES A, JONES E, PASKE T
2 ΚΑΝΝΑΒΟΣ Π, ΜΠΟΜΠΟΛΑΚΗΣ Σ, ΔΟΞΙΑΔΗΣ Κ, ΜΑΤΖΙΑΡΗΣ Α
3 IMDAT E, GOKSE B, GOBELKI A, KAPUSUZ B, ALTINDAG A

 

Ph
Ph 10
Ph 11
Ph 12
Ph 13
Ph 14
Ph 15
Ph 16
Ph 17
Ph 18
Ph 19
Ph 2
Ph 20
Ph 21
Ph 22
Ph 23
Ph 24
Ph 25
Ph 26
Ph 27
Ph 28
Ph 29
Ph 3
Ph 30
Ph 31
Ph 32
Ph 33
Ph 34
Ph 35
Ph 36
Ph 37
Ph 38
Ph 39
Ph 4
Ph 40
Ph 41
Ph 42
Ph 43
Ph 44
Ph 45
Ph 46
Ph 47
Ph 48
Ph 5
Ph 6
Ph 7
Ph 8
Ph 9