ΜΕΡΟΣ Ιαλυσός, Ρόδος

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ Ζεύγη ΟΠΕΝ 116 | Μικτά Ζεύγη 102 | Ομάδες 51

ΝΙΚΗΤΕΣ
Ζεύγη ΟΠΕΝ 1 SCHWARTZ - FISHER
2 BESSIS O - SEGUINEAU P
3 FRUSCOLONI L - VERSACE A

Μικτά Ζεύγη gold ΚΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗ Α - ΜΠΑΝΙΚΑΣ Χ
2 MONETA - VERSACE
3 TOKCAN M - FALAY F

Ομάδες 1 ΔΟΞΙΑΔΗΣ Κ, - ΚΑΝΝΑΒΟΣ Π, ΜΑΤΖΙΑΡΗΣ Α, ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Μ
2 ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ, - ΔΕΛΗΜΠΑΛΤΑΔΑΚΗΣ Ν, ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ Γ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩ
3 BIORKSTRAND R, HULT S, KARLSSON J, STOKKA A