2012

ΜΕΡΟΣ Ιαλυσός, Ρόδος

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ Ζεύγη ΟΠΕΝ 100 | Μικτά Ζεύγη 66 | Ομάδες 37

ΝΙΚΗΤΕΣ
Ζεύγη ΟΠΕΝ 1 Δελημπαλταδάκης Ν. - Παπακυριακόπουλος Γ.
2 Καρλαύτης Γ. - Μπομπολάκης Σ.
3 Κανναβός Π. - Δοξιάδης Κ.

Μικτά Ζεύγη 1 Κοτσώνη Α. - Αγγελόπουλος Π.
2 Wattar W. - Naamani F.
3 Κανελλοπούλου Δ. - Hachem T.

Ομάδες 1 Hackett J., Townsend T., Ruso L., Hydes A.
2 Ματζιάρης Α., Διπλούδη Μ., Προυκάκης Σ., Νίνος Σ., Αγγελόπουλος Π., Παπαγιάννης Ι.
3 Eidi M., Maamarbachi C., Romanski J., Sader C., Βρούστης Β.

1
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3
30
31
32
33
4
5
6
7
8
9