ΜΕΡΟΣ Αγ. Πελαγία, Ηράκλειο

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ Ζεύγη ΟΠΕΝ 103 | Μικτά Ζεύγη 74 | Ομάδες 34

ΝΙΚΗΤΕΣ
Ζεύγη ΟΠΕΝ 1 Schwartz R. - Fisher L.
2 Καραμανλής Φ. - Κουκουσέλης Α.
3 Martens K. - Filipowicz D.

Μικτά Ζεύγη 1 Bεϊνόγλου Ε. - Οικονομόπουλος Γ.
2 Simha E. - Tissot G.
3 Sinclair A. - Mahmood M.

Ομάδες 1 Δοξιάδης Κ., Μπανίκας Χ., Καραμανλής Φ., Κουκουσέλης Α.
2 Sen A., Gur A., Οικονομόπουλος Γ., Χλιάπας Ι.
3 Schwartz R., Fisher L., Padon D., Meyouhas M., Gersten G., Fisher L.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17